We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Effects of changes in pore water chemistry - particularly leaching of salts - on the properties of natural clays. A literature study

Swedish title: Inverkan av förändringar i porvattnets kemi - främst salturlakning - på naturlig leras geotekniska egenskaper. Litteraturstudie
Author Rolf Larsson
Series: SGI Varia
Number: 611
Year: 2010
Pages: 40
Download (PDF, 2.70 MB)
Summary (1) Historik för forskning inom det aktuella ämnet; (2) Litteratursammanställningar om kvicklerebildning; (3) Allmänna teorier om kemisk inverkan och kvicklerebildning; (4) Leras struktur; (5) Effekter av salturlakning i marin lera; (6) Effekter av urlakning i söt- och brackvattenavsatt lera; (7) Inverkan av olika salter; (8) Inverkan av pH; (9) Inverkan av mineralsammansättning; (10) Effekter av vittring; (11) Effekter av tillförsel av olika substanser; (12) Kvicklerebildning och gränser; (13) Betydelse av kvicklereförekomst; (14) Mekanisk påverkan för nedbrytning av lerans struktur; (15) Jordförstärkning genom jontillförsel