We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Inventory of residues that may replace natural gravel and crushed rock in construction work

Swedish title: Inventering av restprodukter som kan utgöra ersättningsmaterial för naturgrus och bergkross i anläggningsbyggande
Author Ola Wik, Johanna Lindeberg, Sören Nilsson-Påledal, Maria Arm, Bo Lind
Series: SGI Varia
Number: 531
Year: 2003
Pages: 63
Download (PDF, 731.80 KB)
Summary SGI har på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning, SGU, sammanställt en databas över de anläggningar i Sverige där industriella restprodukter uppstår som kan ersätta naturgrus och bergkross i anläggningsbyggande. Databasen innehåller uppgifter om anläggningen och dess huvudman (bransch, plats och adressuppgifter) samt uppgifter för år 2001 om mängden och kunskapsnivån för olika restprodukter (process, produktion, hantering samt material- och miljötekniska kvalitetskontroller).