We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

The threat from the sea - how to deal with sea level rise? Climate adaptation in coastal areas. Swedish Coastal Meeting 2009

Swedish title: Hotet från havet - hur kan vi hantera högre havsnivåer? Klimatanpassning i strandnära områden. Kustmöte 2009, Åhus 17-18 november
Series: SGI Varia
Number: 606
Year: 2009
Pages: 8
Download (PDF, 251.17 KB)
Comment Priset inkluderar 1 CD-skiva med presentationerna från kustmötet. Skivan beställes från SGI Informationstjänst.
Summary (I) Hotet från havet - hur kan vi hantera högre havsnivåer: (1) Kabat, P: The threat of climate change; (2) Bergström, S: Vad händer med havsnivån i Sverige?; (3) Rydell, B, Svensson, C: Hållbar utveckling av strandnära områden; (4) Johansson, B: Skydd av Malmö mot översvämning; (5) Klimatanpassning på regional nivå - Stina Westlin, Länsstyrelsen Skåne; (6) Klimatanpassning och fysisk planering - Martin Karlsson, Boverket; (7) Svensson, Å: Att hantera naturolyckor - en fråga om samverkan; (II) Att skydda kustområden mot erosion och översvämning: (8) Kabat, P: Coastal protection in the Netherlands; (9) Sörensen, P: Hur arbetar vi med klimatanpassning och skydd av kuster i Danmark?; (10) Larsson, M: Strandfodring - ett effektivt sätt att skydda kuster mot erosion och översvämning; (11) Dahlman, M: Skydd mot erosion och översvämning genom strandfodring i Åhus; (12) Falk, M: Göteborgs kommun i förändrat klimat; (13) Ohlsson, L: Hur påverkas marinbiologiska värden av klimatförändringarna?; (14) Rydell, B: Skredförutsättningar i Göta älvdalen - klimatanpassning; (15) Ohlsson, M: KIMO International and KIMO Baltic Sea; (16) Rydell, B: SGI samordningsansvar - stranderosion; (17) Alm, E: Erosionsskadecentrum, aktiviteter 2009