We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

The sea - threats and possibilities? Climate adaptation in coastal areas. Swedish Coastal Meeting 2010

Swedish title: Havet - hot och möjligheter? Klimatanpassning i strandnära områden. Kustmöte 2010, Färjestaden 29-30 september
Series: SGI Varia
Number: 615
Year: 2010
Pages: 8
Download (PDF, 371.53 KB)
Comment Priset inkluderar 1 CD-skiva med presentationerna från kustmötet. Beställes från SGI Informationstjänst
Summary (1) Bergström, S: Vad händer med havsnivån i Sverige?; (2) Narvelo, W: Hur hanterar vi stigande hav i planeringen?; (3) Rydell, B: Hållbara stränder i ett förändrat klimat; (4) Lindahl, M: Skydd mot översvämning i Mörbylånga; (5) Folkeson, H: Kommer Falsterbonäset att finnas kvar?; (6) Åkesson, M: Helhetslösningar för klimatsäkra kustsamhällen; (7) Hågeryd, AC, Wiman, S, Törnqvist, O: Kusten sedd från ett satellitperspektiv; (8) Wikström, S: Kartering av undervattensmiljö; (9) Corneliusson Linde, L, Byheden, T: Klimatanpassning på regional nivå; (10) Kylefors, L: Våtmarker i klimatanpassningen; (11) Rydell, B: SGI samordning stranderosion; (12) Witt, C: KIMO Baltic Sea - ett samverkansprojekt om kustskydd; (13) Wennerberg, D: SAMBAH - var finns tumlarna och varför; (14) Alm, E: På gång i Erosionsskadecentrum