We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Guide to soil classification for small ground heat systems

Swedish title: Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem
Author Gunnel Nilsson
Series: SGI Varia
Number: 527
Year: 2003
Pages: 26
Download (PDF, 2.39 MB)
Summary Handledningen innehåller en enkel klassificeringsmanual till hur man i fält och på laboratorium kan identifiera jordarter. Jordarten och dess termiska egenskaper har stor inverkan på värmeöverföringen mellan slangar och omgivningen i ett jordvärmelager. Med kunskap om jordarten går det att översiktligt bestämma termiska egenskaper lämpliga att använda vid dimensionering av markvärmesystemet. I handledningen avses mindre markvärmesystem för en energiförbrukning motsvarande enskilda villor.