We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Sustainable development of near-shore areas. Planning and decision basis for prevention of natural hazards due to climate change

Swedish title: Hållbar utveckling av strandnära områden. Planerings- och beslutsunderlag för att förebygga naturolyckor i ett förändrat klimat
Author Bengt Rydell, Mats Persson, Mattias Andersson, Stefan Falemo
Series: SGI Varia
Number: 608
Year: 2011
Pages: 75
Download (PDF, 3.89 MB)
Summary (1) Syfte och avgränsningar; (2) Möjligheter och begränsningar i strandnära områden; (3) Modell för hållbar utveckling av strandnära områden; (4) Förutsättningar / prognos för fara; (5) Konsekvenser; (6) Potentiella riskområden; (7) Strategier och alternativa skyddsåtgärder; (8) Samhällsekonomisk analys; (9) Miljökonsekvenser; (10) Underlag för fysisk planering; (11) Beslutsunderlag för åtgärder för klimatanpassning och förebyggande åtgärder