We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Integrated coastal zone management. Planning and construction in theory and practice. Coastal meeting 2012

Swedish title: Hållbar utveckling av strandnära områden. Planering och byggande i teori och praktik. Kustmöte 2012, Falsterbo 9 - 10 oktober
Series: SGI Varia
Number: 636
Year: 2012
Pages: 12
Download (PDF, 1.24 MB)
Summary (1) Ljungman, LI: Välkommen till Falsterbo och Vellinge; (2) Karlsson, ÅB: Så arbetar SGI med hållbar utveckling i förändrat klimat; (I) Tema: Kustplanering i praktiken: (3) Folkeson, H: Så hanterar vi stigande hav i planeringen. Skydd av Skanör och Falsterbo mot erosion och översvämning; (4) Mulder, J: Coastal policy in the Netherlands. History, background and socio-economic characteristics; (5) Birgander, M: Förvaltningsplan och policy för stränder. Praktikfall - Ängelholm; (6) Borell Lövstedt, C: Erosion, kustskydd och vattenkvalitet. Praktikfall - Landskrona; (7) Lerman, P: Frågor och svar om kustplanering. Intro: Integrerad kustförvaltning; (II) Tema: Skydd och klimatanpassning av strandnära områden: (8) Nilsson, C: Klimatanpassning - en gemensam europeisk utmaning; (9) Mulder, J: The Sand Motor - an example of integrated sediment management for sustainable coastal development; (10) Blied, L, Åström, S, Rydell, B: Klimatförändringar ökar erosionen i vattendrag. Konsekvenser och risker för skred i Göta älvdalen; Planeringsunderlag: (11) Lindeberg, G: Hur använda Ny nationell höjdmodell vid kustplanering?; (12) Öberg, M: Geoteknisk sektorsportal - svar på frågor om geo-undersökningar; (13) Malmberg-Persson, K: Användaranpassad geologisk information - Projekt Skånestrand; (14) Hågeryd, AC: SGI:s skred- och erosionsdatabas - innehåll och nytta; Senaste nytt om naturolyckor: (15) Hanson, H: Strandfodring i Ystad - ett år senare; (16) Nisser-Larsson, M: Nationella plattformen - naturolyckor; (17) Ohlsson, M: Erosionsskadecentrum