We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Sustainable development of coastal areas. Integrated coastal zone management and interplay of sea and land

Swedish title: Hållbar utveckling av kustområden. Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land
Author Bengt Rydell, Ramona Bergman, Peggy Lerman
Series: SGI Varia
Number: 635
Year: 2012
Pages: 67
Download (PDF, 2.51 MB)
Summary Syftet med denna utredning har varit att ta fram underlag som kan stödja en utvecklad dialog mellan bevarande- och exploateringsintressen i strandnära områden. Fokus ligger på naturhändelser som kan leda till naturolyckor i form av erosion, översvämning och ras / skred. Åtgärder för skydd mot naturolyckor berör ofta vattenområden eller värdefulla natur- och kulturmiljöer och ofta uppkommer ofta målkonflikter mellan myndigheter, kommuner och enskilda.