We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Geotechnical conditions for increased drainage from Lake Vänern to River Göta

Swedish title: Geotekniska förutsättningar för ökad tappning från Vänern till Göta älv
Author Carina Hultén, Torbjörn Edstam, Ola Arvidsson, Gunnel Nilsson
Series: SGI Varia
Number: 565
Year: 2006
Pages: 41
Download (PDF, 4.37 MB)
Summary (1) Historik om skred i Göta älv; (2) Klimatförändringar; (3) Geotekniska förutsättningar av en ökad tappning till Göta älv; (4) Utredningsbehov; (5) Åtgärder, övervakning och kostnader; (6) SGI:s slutsatser och rekommendationer.