We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Migration of contaminants due to flooding. Phase II

Swedish title: Föroreningsspridning vid översvämningar - Etapp II
Author Yvonne Andersson-Sköld, Henrik Nyberg, Gunnel Göransson, Åsa Lindström, Johan Nordbäck, Martin Gustafsson
Series: SGI Varia
Number: 577
Year: 2007
Pages: 92
Download (PDF, 2.45 MB)
Summary (1) Spridning i mark och vatten; (2) Kort summering av inverkan av förändrat klimat på föroreningsspridningen; (3) Förutsättningar för beräkning av potentiell föroreningsspridning vid översvämning; (4) Beräkningar av potentiell föroreningsspridning vid översvämning; (5) Utsläpp av olja och diesel i samband med olycka eller annat större spill; (6) Gruvor och gruvavfall; (7) Förändrad föroreningsbelastning vid ändrad nederbörd - Göta älv ett exempel; (8) GIS-analyser och kartbearbetning; Bilagor: (1) Underlagsdata för fallstudieberäkningar; (2) Hälso- och miljöeffekter av beaktade föroreningar /Ett uppdrag för Klimat- och sårbarhetsutredningen/