We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Migration of contaminants due to flooding. Phase I

Swedish title: Föroreningsspridning vid översvämningar - Etapp I
Author Yvonne Andersson-Sköld, Henrik Nyberg, Gunnel Nilsson
Series: SGI Varia
Number: 576
Year: 2007
Pages: 87
Download (PDF, 1.86 MB)
Summary (1) Genomgång av erfarenheter av föroreningsspridning vid översvämningar, höga kraftiga flöden samt skyfall nationellt och relevanta fall internationellt; (2) Känslighet för översvämningar i olika verksamheter; (3) GIS-analyser och kartbearbetning /Ett uppdrag för Klimat- och sårbarhetsutredningen/