We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Contaminated land - Inventory of efficiency barriers and knowledge gaps, 2011. An activity within SGI's responsibility for R&D and knowledge dissemination on contaminated land

Swedish title: Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov, 2011. En aktivitet inom SGI:s ansvarsområde för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad om förorenade områden
Author Märta Ländell, Yvonne Ohlsson, Dan Berggren Kleja, Pär-Erik Back
Series: SGI Varia
Number: 629
Year: 2012
Pages: 62
Download (PDF, 990.84 KB)
Summary (1) Inledning och bakgrund; (2) Metodik; (3) Resultat; (3.1) Uppgifter om enkätdeltagarna; (3.2) Forskningsbehov inom olika områden; (3.3) Faktorer som påverkar åtgärdsvalet; (3.4) Riskbedömning - TRIAD-metoden; (3.5) Klimatförändringar; (3.6) Utbildning och kunskapsbehov; (4) Diskussion och slutsatser; Bilagor: (1) Frågor i enkäten; (2) Diagram, svar på fråga om forskningsbehov; (3) Enkätsvar, kommentarer på fråga om forskningsbehov; (4) Enkätsvar, kommentarer på frågor om faktorer som styr val av åtgärd; (5) Enkätsvar, kommentarer på frågor om ekotoxikologiska eller ekologiska undersökningar som grund för riskbedömningar; (6) Enkätsvar, kommentarer på frågor om klimatförändringars betydelse; (7) Enkätsvar, kommentarer på frågor om utbildningsbehov