We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Energy efficiency in road construction - A pilot study of Road 161 Sweden

Swedish title: Energieffektiv vägkonstruktion - Pilotstudie Väg 161
Author Yvonne Andersson-Sköld, Ramona Bergman
Series: SGI Varia
Number: 634
Year: 2012
Pages: 30
Download (PDF, 1.41 MB)
Summary Målet med föreliggande uppdrag är att belysa och bedöma energipåverkan av olika möjliga alternativa hanteringssätt av väg 161, sträckan Bäcken – Rotvik, årsdygnstrafik (ÅDT) 8000, (Trafikverket region väst). För att ta fram underlag för att bedöma energieffektiviteten för olika hanteringssätt har beräkningar utförs med livscykelanalysverktyget SimaPro under hösten 2011.