We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

MSWI bottom ash as road material - leaching and environmental impact from a test road

Swedish title: Energiaska som vägbyggnadsmaterial - utlakning och miljöbelastning från en provväg
Author Bo Lind, Lennart Larsson, David Gustafsson, Jon-Petter Gustafsson, Sten-Åke Ohlsson, Jenny Norrman, Ola Arvidson, Maria Arm
Series: SGI Varia
Number: 557
Year: 2005
Pages: 142
Download (PDF, 5.11 MB)
Summary (1) Uppläggning och metodik; (2) Provvägens uppbyggnad och materialegenskaper; (3) Vägmaterialens geokemiska sammansättning och laboratoriella lakegenskaper; (4) Utlakat från fältlysimetrar; (5) Jämförelse mellan utlakade föreningar i fälttestet och i labbtesten, kopplade till askan; (6) Grundvatten; (7) Tjäldjup; (8) Modellering av utläckaget från provvägen; (9) Den geokemiska bakgrunden i regionen; (10) Ackumulerade ämnen under vägkroppen; (11) Bedömning av miljöbelastning.