We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Inventory of landslide and flood risk management in Sweden

Swedish title: Effekter av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS). En kartering av arbetet idag med fokus på översvämningar, ras och skred
Author Yvonne Andersson-Sköld, Ramona Bergman, Lars Nyberg, Magnus Johansson, Erik Persson
Series: SGI Varia
Number: 632-1
Year: 2012
Pages: 74
Download (PDF, 2.04 MB)
Summary (1) Stabilitetskarteringar och utredningar; (2) Resultat från tidigare studier om nyttjande av karteringar; (3) Riskanalyser och förebyggande arbete; (4) Lärande från tidigare händelser; (5) Intervjuer; (6) Resultat av intervjuer; Bilagor: (1) Frågor till användare av skrednett.no; (2) Intervjufrågeunderlag för kommuner