We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Description and analysis of measures for preventing and limiting injuries and damage caused by accidents within landfilling and handling of chemicals

Swedish title: Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS). Beskrivning och analys av samhällets förebyggande och skadebegränsande säkerhetsåtgärder inom deponering samt kemikaliehantering utanför deponier
Author Maria Arm, Thomas Rihm, Jonas Fejes, Anders Lagerkvist
Series: SGI Varia
Number: 632-2
Year: 2012
Pages: 88
Download (PDF, 1.48 MB)
Summary (1) Begrepp och definitioner; (2) Metodik för projektarbetet; (3) Lagstiftning och regelverk; (4) Kemikaliehantering utanför deponier; (5) Deponering; (6) Identifierande brister och goda exempel / Vad kan vi lära?; (7) Kostnad-nytta bedömning; (8) Fortsatt arbete inom projektet; Bilaga: (1) Enkät om olyckor på deponier; Fullständig titel: Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS). Temaområde 3: Kemikalie- och deponiolyckor. Delrapport för etapp 1: Beskrivning och analys av samhällets förebyggande och skadebegränsande säkerhetsåtgärder inom deponering samt kemikaliehantering utanför deponier