We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Knowledge dissemination on landslide risks to municipalities and the County Government Boards in Sweden

Swedish title: Dokumentation av skredseminarier 2000-2003. Kunskapsförmedling om risker för ras och skred till samtliga kommuner och länsstyrelser i Sverige
Author Göran Karlsson
Series: SGI Varia
Number: 538
Year: 2003
Pages: 35
Download (PDF, 2.71 MB)
Summary Under perioden 2000 - 2003 har Boverket, Räddningsverket och Statens geotekniska institut, SGI, genomfört skredseminarier på 14 olika platser i Sverige. Syftet har varit att höja kunskapsnivån om skred- och rasfrågor i landets samtliga kommuner och länsstyrelser - i enlighet med Haverikommissionens slutsatser från Vagnhärad.