We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

CoastSat. Remote sensing for monitoring coastal processes

Swedish title: CoastSat. Fjärranalys med satellitbilder för uppföljning av erosion i kustområden
Author Bengt Rydell, Oscar Törnqvist, Sara Wiman, Ann-Christine Hågeryd
Series: SGI Varia
Number: 616
Year: 2010
Pages: 57
Download (PDF, 3.91 MB)
Comment Projektet har finansierats av Rymdstyrelsen, Ystads kommun och Statens geotekniska institut (SGI).
Summary (1) Behov av information om förändringar i kustområden; (2) Satellitbilder - översiktlig beskrivning; (3) Insamling av mätdata; (4) Indikatorer för förändringsanalys; Bilagor: (1) Grundläggande information om fjärranalys; (2) Definitioner av termer vid fjärranalys