We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Bridge over Öre River at Skarda, Sweden, Road 353 Bjurholm - Lycksele. Follow-up of settlements on a bridge

Swedish title: Bro över Öre älv vid Skarda, Väg 353 Bjurholm - Lycksele. Sättningsuppföljning av bro
Author Ulf Bergdahl, Annika Lindahl, Monica Ouacha
Series: SGI Varia
Number: 574
Year: 2007
Pages: 48
Download (PDF, 1.90 MB)
Summary (1) Bakgrund och syfte; (2) Geotekniska undersökningar; (3) Geologiska och geotekniska förhållanden; (4) Beskrivning av bro; (5) Uppföljningar; (6) Nya beräkningar; (7) Jämförelse av sättningsförlopp; Bilagor: (A) CPTU-sonderingen, Borrhål, 1, Västra stödet; (B) CPTU-sondering, Borrhål 4, Östra stödet; (C) Resultat av laboratorieundersökningar.