We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Upgrading of existing railway lines for increased axle loads and speed. Diagnosis and improvement methods. State of the art

Swedish title: Befintliga bankar vid ökad tåglast och högre tåghastighet. Statusbestämning av befintliga bankar. Förbättrings- och förstärkningsåtgärder under driftsförhållanden. "State of the art"
Author Göran Holm, Per-Evert Bengtsson, Peter Carlsten, Lars O Johansson, LO, Rolf Larsson
Series: SGI Varia
Number: 520
Year: 2002
Pages: 102
Download (PDF, 3.35 MB)
Summary Syftet med rapporten är att ge ett underlag för uppgradering av det svenska järnvägsnätet, såväl avseende ökad tåglast som högre tåghastighet. Arbetet baseras på ett FoU-uppdrag från Banverket till Statens geotekniska institut (SGI), samt underlag avseende jämvägstekniska uppgifter och frågeställningar framtaget av Banverket.