We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Integrated coastal zone management. Climate adaptation in practice. Coastal meeting 2011

Swedish title: Att planera och förvalta kustområden. Klimatanpassning i praktiken. Kustmöte 2011, Helsingborg 18 - 19 oktober, 2011
Series: SGI Varia
Number: 623
Year: 2011
Pages: 9
Download (PDF, 537.14 KB)
Summary (1) Narvalo, W: Så hanterar vi stigande havsnivåer i Helsingborg; (2) Niklasson, B: Marint underhåll av kajer och strandskoning inom Helsingborgs hamn; (3) Widarsson, LE: Planerings- och VA-principen i stadsutvecklingen; (4) Nilsson, C: Det senaste inom klimatforskningen; (5) Madsen, J: Att engagera medborgarna i klimatanpassningen; (6) Green, J: Hållbarhetscertificering av stadsdelar; (7) Rydell, B: SGI - aktuella frågor om stranderosion; (8) Svensson, Å: Strategier för klimatanpassning; (9) Larsen, J: Samordnad mätning av bottentopografi; (10) Ivarsson, M: Stigande vatten - nytt planeringsunderlag; (11) Alm, E: På gång i Erosionsskadecentrum; (12) Larson, M: Forskning på gång; (13) Sjöberg, B: Hav och vatten i nya kläder; (14) Bergman, R, Rydell, B: Integrerad kustförvaltning i praktiken; (15) Leonardsen, L: Klimatförändringar - hot eller möjlighet?; (16) Nyberg, J: Sandtäkter i havet; (17) Alm, E, Ohlsson, M: Strandfodring - från idé till verklighet; (18) Hanson, H: Strandfodring - från idé till verklighet; (19) Persson, O: Strandfodring i Ystad - Om tillståndsprocessen; (20) Yding, O: Skydd av stränder i Ystad