We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Use of extraction tests for investigation on metals in contaminated soils

Swedish title: Användning av extraktionstester för undersökning av metaller i förorenad jord
Author Johan Nordbäck, Margareta Wahlström, Dorthe Laerke Jensen
Series: SGI Varia
Number: 545
Year: 2004
Pages: 46
Download (PDF, 512.03 KB)
Summary (1) Metaller i yt- och grundvatten; (2) Metallers biotillgänglighet; (3) Extraktion av metaller från jord; (4) Geokemiska specieringsmodeller; (5) Tolkningsmodeller; (6) Val av metoder och utvecklingsbehov; Appendices: (1) Sammandrag av egenskaper hos vissa typisk skadliga metaller; (2) Laktester.