We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

The landslide at Vagnhärad, Sweden. Technical/scientific investigation into the causes of the landslide

Swedish title: Skredet i Vagnhärad. Teknisk/vetenskaplig utredning om skredets orsaker
Author Hjördis Andersson, Per-Evert Bengtsson, Christina Berglund, Rolf Larsson, Göran Sällfors, Anna-Lena Öberg-Högsta
Series: SGI Rapport
Number: 56
Year: 1998
Pages: 125
Download (PDF, 14.78 MB)
Summary Den 23 maj 1997 inträffade ett större skred i en bebyggd lerslänt i Ödesby, Vaghärad. Skredet kom att omfatta en ca 200 m lång sträcka längs Trosaån och sträckte sig ca 60 m upp i slänten. Vid skredet totalförstördes eller underminerades sju villor, en gång- och cykelväg med tillhörande bro över ån och åfaran försköts ca 15 meter. Det större skredet hade föregåtts av ett mindre skred inom ett begränsat område vid släntfoten.