We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

The landslide at Ballabo, Västerlanda, Sweden

Swedish title: Skredet i Ballabo, Västerlanda
Author Hjördis Andersson, Elvin Ottosson, Göran Sällfors
Series: SGI Rapport
Number: 57
Year: 1999
Pages: 53
Download (PDF, 6.04 MB)
Summary Redovisar den teknisk/vetenskapliga utredning som gjordes av det skred som inträffade den 16 april 1996 längs Göta älv, i Ballabo, Västerlanda, söder om Göta samhälle. Skredet utgjordes av åkermark och inga byggnader eller anläggningar berördes eller hotades av följdskred. Syftet med utredningen har varit att klarlägga förhållandena vid skredtillfället och att analysera skredorsak och skredförlopp. Erfarenhet från inträffade jordskred är av stort värde vid framtida tekniska värderingar och riskbedömningar i liknande områden.