We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Monitoring system - slope behaviour - slide initiation. Results from full-scale field tests in Norrköping

Swedish title: Övervakningssystem - släntbeteende - skredinitiering. Resultat från fullskaleförsök i Norrköping
Author Björn Möller, Helen Åhnberg
Series: SGI Rapport
Number: 41
Year: 1992
Pages: 193
Download (PDF, 13.52 MB)
Summary (1) Genomförande av projektet; (2) Försöksplats; (3) Beskrivning av mätsystem; (4) Resultat från mätningar före och under schaktning och upplastning; (5) Beräkningar; (6) Skredförlopp; (7) Mätningar under skredförloppet.