We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Compression properties and settlements of fine-grained sulphide soils. A study of test embankments at Lampen and other embankments

Swedish title: Sulfidjord - kompressionsegenskaper och sättningar. En studie av provbankar i Lampen och andra bankar
Series: SGI Publikation
Number: 41
Year: 2017
Pages: 238
Download (PDF, 22.90 MB)
Summary För att bidra till att öka kunskapen om hur sulfidjord beter sig samt hur detta ska beaktasvid byggande har ett forskningsprojekt genomförts vid SGI. Syftet har varit att för sulfidjord: (I) Öka kunskapen om kompressionsegenskaper inklusive krypegenskaper. (II) Ta fram förbättrade verktyg inom området sättningar vad gäller: (a) laboratorie- och fältförsök (b) fältmätningar (c) prognostisering av sättningar. (III) Ge praktiska rekommendationer för sättningsberäkningar. Forskningsprojektet har, förutom de två provbankarna i Lampen etablerade år 2010 av SGI, omfattat studier av väg- och järnvägsbankar på sulfidjord längs Norrlandskusten.