We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Rock slopes. Inventory of knowledge and needs

Swedish title: Slänter i berg. Inventering av kunskapsläge och behov
Author Magnus Eriksson, Ramona Kiilsgaard, Rebecca Bertilsson
Series: SGI Publikation
Number: 22
Year: 2015
Pages: 76
Download (PDF, 1.27 MB)
Summary Rapporten är en inventering av kunskapsläge och behov inom området bergslänter i Sverige. Syftet med rapporten är att identifiera eventuella behov som finns för att öka säkerheten hos bergslänter i dag och i ett framtida klimat samt identifiera hinder för effektivt byggande. Rapporten behandlar översiktligt utifrån en litteraturstudie och en enkätundersökning området bergslänter i ett brett perspektiv: projektering, dimensionering och byggmetoder idag samt hur planfrågor innehållande bergslänter hanteras i fysisk planering. Vidare behandlar rapporten översiktligt hur klimatet kan komma att förändras fram till 2100 och hur bergslänter kan komma att påverkas av den förändringen.