We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Debris flows related to intensive precipitation - a study to optimize the utilization of warning information for weather events

Swedish title: Slamströmmar i samband med intensiv nederbörd. Studie för optimerad nytta av varningsinformation för väderhändelser
Author Charlotte Cederbom, Mattias Andersson, Ramona Kiilsgaard, Lisa Van Well
Series: SGI Publikation
Number: 25
Year: 2015
Pages: 66
Download (PDF, 2.83 MB)
Summary I den här publikationen presenterar vi ett antal förslag som syftar till att optimera nyttan för kommuner av SMHI:s befintliga varningsinformation för väderhändelser i Sverige när det gäller tillämpning mot slamströmmar. Vi baserar förslagen på en litteraturgenomgång om kunskapsläget när det gäller tidiga varningssystem för snabba jordrörelser i Europa, en intervjustudie av kunskapsläget och hanteringen av SMHI:s varningsinformation i svenska kommuner, samt på en detaljstudie av nederbördsmönstret i Åre kommun.