We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor. Information och råd

Author Paul Edebalk, Maria Carling, Gunnel Göransson, Jan Fallsvik, Jim Hedfors, Karin Odén, Helena Branzén, Mikael Stark
Series: Publikation
Number: 20
Year: 2016
Pages: 88
Download (PDF, 4.29 MB)
Summary Denna publikation har tagits fram för att möjliggöra en överblick över vilka inventerade förorenade områden som ligger på markområden som gör dem sårbara för naturolyckor, samt att underlätta en samlad bedömning av både geotekniska och miljögeotekniska frågeställningar när det gäller förorenade områden och naturolyckor. Publikationen syftar till att beskriva hur man kan identifiera förorenade områden som är sårbara för naturolyckor för att i ett tidigt skede avgöra rätt utredningsbehov.