We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Preliminary guideline values for highly fluorinatd substances (PFAS) in soil and groundwater

Swedish title: Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten
Author Michael Pettersson, Märta Ländell, Yvonne Ohlsson, Dan Berggren Kleja,  Charlotta Tiberg
Series: SGI Publikation
Number: 21
Year: 2015
Pages: 146
Download (PDF, 4.58 MB)
Comment Rapport från regeringsuppdraget, Dnr S 2014/8774/SAM, till Miljö- och energidepartementet.
Summary Det övergripande målet med denna publikation är att tillsynsmyndigheter (kommuner, länsstyrelser och Generalläkaren), konsulter och problemägare ska få ett stöd i sin bedömning av miljö- och hälsorisker av områden som är förorenade med PFAS. Riktvärden behövs även för prioriteringar och bedömning av åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden. Metodiken kan även användas för framtagning av generella och platsspecifika riktvärden för olika PFAS-föreningar. I publikationen ges förslag på preliminära riktvärden för perfluoroktansulfonat (PFOS) i mark och grundvatten. För mark har två riktvärden beräknats, ett för känslig markanvändning och ett för mindre känslig markanvändning.