We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Nature-friendly bank protection in rivers. A prestudy

Swedish title: Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag. En förstudie
Author Per Danielsson, Johan Kling, Bengt Rydell, Ramona Kiilsgaard
Series: Publikation
Number: 28
Year: 2016
Pages: 104
Download (PDF, 8.45 MB)
Summary Rapporten beskriver ett antal mjuka, kombinerade och hårda erosionsskydd för att läsaren skall få en inblick i de olika möjligheterna som finns att tillgå. Den sammanfattar litteraturstudien om naturanpassade erosionsskydd i svenska, europeiska och nordamerikanska vattendrag främst utifrån ett geotekniskt perspektiv. Rapporten ger också information om varför det är angeläget att arbeta vidare med att utveckla naturanpassade erosionsskydd. Den är avsedd att ge en översikt och vara en inspirationskälla i samband med planläggningen av erosionsskydd i olika typer av vattendrag.