We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Recovery of valuable metals from contaminated soils - existing experiences and future possibilities

Swedish title: Kunskapsläge och förutsättningar för återvinning av metaller i förorenade massor
Author Dan Berggren Kleja, Yvonne Ohlsson
Series: SGI Publikation
Number: 4
Year: 2013
Pages: 26
Download (PDF, 709.78 KB)
Summary (1) Informationsunderlag; (2) Metallpriser och förutsättningar; (3) Metallurgiska processer; (4) Erfarenheter av metallåtervinning från fältförsök; (5) Möjligheter och hinder att återvinna metaller; (6) Några branschsvar om metallåtervinning; (7) Pågående forskning i Sverige