We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och råd

Author Thomas Rihm
Series: SGI Publikation
Number: 14
Year: 2014
Pages: 112
Download (PDF, 3.63 MB)
Summary Publikationen syftar till att fördjupa kunskaperna om äldre nedlagda deponier och till att utgöra ett komplement till Naturvårdsverkets rapport 4918 "Metodik för inventering av förorenade områden" (MIFO-handboken). Målsättningen är att främja kommunernas och länsstyrelsernas arbete med inventering, riskbedömning och riskklassning av nedlagda deponier, samt att möjliggöra likvärdiga bedömningar och underlätta för tillsynsmyndigheterna att fokusera på arbetet med nedlagda deponier.