We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Geokalkyl för planering av bebyggelse i tidiga skeden. Metodbeskrivning

Author Yvonne Rogbeck, Rebecca Bertilsson, Jim Hedfors, Ann-Christine Hågeryd, Helena Helgesson, Ramona Kiilsgaard, Bo Lind
Series: SGI Publikation
Number: 16
Year: 2015
Pages: 69
Download (PDF, 4.61 MB)
Comment Rapport från ett regeringsuppdrag.
Summary (1) Uppdrag och bakgrund; (2) Nytta och användning av systemet; (3) Arbetsprocessen; (4) Metodbeskrivning - utförande; (5) Geotekniska faktorer som kan påverka geokalkylen; (6) Miljöföroreningar från tidigare verksamhet; (7) Klimatpåverkan; (8) Andra faktorer som påverkar kalkylen; Bilagor: (1) Ingående poster i kostnadsberäkningen; (2) Checklista för tidiga planeringsskeden