We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Geocalculation 2.0. Manual and implementation

Swedish title: Geokalkyl 2.0. Metodbeskrivning och implementering
Series: SGI Publikation
Number: 33
Year: 2016
Pages: 78
Download (PDF, 7.72 MB)
Comment Slutredovisning av ett regeringsuppdrag.
Summary (1) Uppdrag och bakgrund; (2) Nytta och användning av systemet; (3) Arbetsprocessen; (4) Metodbeskrivning - mappstruktur; (5) Metodbeskrivning - utförande; (6) Tolka och utvärdera resultatet; (7) Faktorer som påverkar geokalkylen; (8) Exempel och implementering; Bilagor: (1) Ingående poster i kostnadsberäkning; (2) Omvandlingstabell, jordarter respektive geotekniska terrängklasser.