We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Legal liability and financing

Swedish title: Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering
Series: SGI Publikation
Number: 43
Year: 2018
Pages: 56
Download (PDF, 1.13 MB)
Summary (1) Inledning; (2) Ansvar för förorenade områden; (3) Att utreda och utkräva ansvar; (4) Olika sätt att bedriva verksamhet; (5) Ideella föreningar; (6) Ekonomiska föreningar; (7) Styrelser i ideella och ekonomiska föreningar; (8) Samfälligheter (Lantmäteriet, 2017); (9) Aktiebolag (Bolagsverket, 2017); (10) Fastighetsägare (markägare); (11) Finansiering av undersökningar och åtgärder; (12) Rättsfall om föreningars ansvar