We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Förbättrade kontrollsystem för uppföljning av sättningar

Author Mattias Andersson, Johan Vium Andersson, Anders Hallingberg, Bo Lind, Hjördis Löfroth
Series: Publikation
Number: 23
Year: 2015
Pages: 50
Download (PDF, 2.40 MB)
Summary Vid byggande av vägar och järnvägar utförs mätning och uppföljning av sättningar både på anläggningsobjekten och i omgivningen. Det finns en lång rad olika kontrollsystem för uppföljning av sättningar som kan vara användbara i olika situationer. Det handlar om att mäta sättningsförloppen både hos markytan och ytliga objekt och sättningens fördelning ner genom markprofilen. Inom detta projekt har tillgängliga metoder inventerats och en analys har gjorts av användningsområden samt möjligheter och begränsningar hos metoderna. Metoderna har delats in i tre olika typer: (I) Fasta geotekniska system som bygger på installerade mätkroppar i eller på marken; (II) Geodetisk mätning/ Terrestra metoder som i huvudsak bygger på mätning från marken; (III) Geodetisk mätning / Luftburna / Fjärranalys som avser analys av större ytor med fjärrtekniker (från flygplan eller satellit).