We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Experiences in construction methods on peat ground

Swedish title: Erfarenheter av byggmetoder på torvmark
Author Bo Vesterberg, Peter Carlsten, Per Lindh
Series: Publikation
Number: 26
Year: 2016
Pages: 89
Download (PDF, 3.71 MB)
Summary Huvudsyftet med projektet var att genomföra en litteraturstudie för att sammanställa och analysera tidigare, huvudsakligen under de senaste cirka 15 åren avslutade projekt, nationella och internationella erfarenheter av byggande på torvmark i samband med väg- och järnvägsprojekt. Målet var att sammanställa nationella och internationella erfarenheter från byggmetoder på torvmark i en state-of-the-art rapport. En inventering av avslutade och pågående nationella projekt har utförts för erfarenhetsåterföring. Från projekten har sammanfattats, så långt som information funnits tillgänglig, för använd byggmetod: undersökningar, dimensionering och design, uppföljningar i byggskedet och allmän erfarenhetsåterföring. Speciellt har goda exempel på byggmetoder lyfts fram. Projektet avhandlar byggande på "torvmark" och således även jordprofiler där torv ingår tillsammans med andra jordmaterial, men med materialet torv i fokus.