We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Deep stabilization of sulphide soils in two infrastructure projects

Swedish title: Djupstabilisering av sulfidjord i två vägprojekt
Author Mattias Andersson, Bo Vesterberg
Series: SGI Publikation
Number: 32
Year: 2016
Pages: 84
Download (PDF, 8.71 MB)
Summary Syftet med detta projekt var att från de två aktuella vägprojekten med stabilisering av sulfidjord sammanställa och analysera utförda laboratorieförsök på stabiliserade prover och fältförsök på KC-pelare med avseende på effekten av olika kombinationer av bindemedel. Syftet har vidare varit att baserat på de erfarenheter som finns skapa underlag till praktiska rekommendationer som avser laboratorieförsök och fältförsök och tillhörande kombinationer av bindemedelvid stabilisering av sulfidjord.