We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Foam glass in earth and road construction. Manual

Swedish title: Skumglas i mark- och vägbyggnad. Handbok
Author Leif Eriksson, Jörgen Hägglund
Series: SGI Information
Number: 18:1
Year: 2008
Pages: 39
Download (PDF, 1.31 MB)
Summary (1) Materialbeskrivning; (2) Projektförutsättnngar; (3) Redovisning i bygghandling; (4) Utförande; (5) Drift och underhåll; (6) Återbruk, deponering eller överlåtelse; (7) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: (A) Beräkning av densitet för skumglas; (B) Miljöpåverkan; (C) Exempel på vägkonstruktioner med skumglas