We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Evaluation of shear strength in cohesive soils with special reference to Swedish practice and experience

Swedish title: Skjuvhållfasthet - utvärdering i kohesionsjord
Author Rolf Larsson, Göran Sällfors, Per-Evert Bengtsson, Claes Alén, Ulf Bergdahl, Leif Eriksson
Series: SGI Information
Number: 3
Year: 2007
Pages: 63
Download (PDF, 3.53 MB)
Comment Andra utgåvan - reviderad
Summary (1) Beteckningar och symboler; (2) Inledande besiktning och inhämtning av geologisk information; (3) Empirisk erfarenhet; (4) Bestämning av egenskaper genom provning; (5) Hållfasthet i silt och friktionsjord; (6) Val av odränerad eller dränerad skjuvhållfasthet; (7) Sammanvägning av provningsresultat och empirisk erfarenhet; (8) Exempel; Bilaga: Bakgrund till rekommendationer för utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet från vingförsök och CPT-sondering i fält och fallkonförsök i laboratoriet samt empiriska relationer för odränerad skjuvhållfasthet