We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Properties of silt soils. - Silt as construction material - Determination of geotechnical properties

Swedish title: Siltjordars egenskaper. - Silt som konstruktionsmaterial - Bestämning av geotekniska egenskaper
Author Sven Knutsson, Rolf Larsson, Marius Tremblay, Anna-Lena Öberg-Högsta
Series: SGI Information
Number: 16
Year: 1998
Pages: 71
Download (PDF, 2.06 MB)
Summary (1) Silt - förekomst och speciella egenskaper; (2) Grundvattenförhållanden och utvärdering av portryck; (3) Tjälproblematik; (4) Fältundersökning; (5) Laboratorieprovning; (6) Beräkning av släntstabilitet och bärighet för fundament; (7) Beräkning av sättningar; Appendix: Beräkning av släntstabilitet till negativa portryck.