We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Tyre shreds. Manual

Swedish title: Gummiklipp. Handbok
Author Tommy Edeskär
Series: SGI Information
Number: 18:7
Year: 2008
Pages: 47
Download (PDF, 736.73 KB)
Summary (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift och underhåll; (5) Återbruk, deponering eller överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: (A) Varudeklaration teknik/miljö; (B) Tjälisoleringsmaterial i gång-cykelväg; (C) Projekteringsexempel: Bullervall; (D) Dräneringslager i topptäckning för deponi; (E) Hästsportanläggningar: Travbana och paddock; (F) Anmälan om användande av gummiklipp som konstruktionsmaterial