We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Geodynamics in practice

Swedish title: Geodynamik i praktiken
Author Björn Möller, Rolf Larsson, Per-Evert Bengtsson, Lovisa Moritz
Series: SGI Information
Number: 17
Year: 2000
Pages: 51
Download (PDF, 1.22 MB)
Summary Handlar om hur jord- och bergdynamik påverkar oss, utan att det för den skull inträffar jordbävningar eller andra storskaliga dynamiska rörelser. Baseras på befintlig kunskap med praktisk tillämpning, tar upp geodynamiska frågeställningar som främst är aktuella och relevanta för svenska förhållanden.