We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Dilatometer test. An in-situ method for the determination of layer sequences and soil properties

Swedish title: Dilatometerförsök. En in-situ metod för bestämning av lagerföljd och egenskaper i jord. Utförande och utvärdering
Author Rolf Larsson
Series: SGI Information
Number: 10
Year: 1993
Pages: 58
Download (PDF, 3.27 MB)
Comment 2 upplagan
Summary (1) Utrustning och försöksutförande; (2) Basparametrar; (3) Erfarenhetsbas; (4) Faktorer som påverkar resultaten – korrektion av materialindex; (5) Klassificering av jord; (6) Utvärdering av kompressionsmoduler; (7) Utvärdering överkonsolideringsgrad; (8) Utvärdering jordtryckskoefficient; (9) Utvärdeing av odränerad skjuvhållfasthet; (10) Utvärdering av friktionsvinkel; (11) Exempel.