We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Bottom ash from incineration of coal, peat and biofuel in road construction – A guide

Swedish title: Bottenaskor från kol-, torv- och biobränsleeldning i väg- och anläggningsarbeten. Handbok
Author Maria Arm, Charlotta Tiberg
Series: SGI Information
Number: 18:6
Year: 2010
Pages: 40
Download (PDF, 972.79 KB)
Summary (1) Projekteringsförutsättningar; (2) Redovisning i bygghandling; (3) Utförande; (4) Drift och underhåll; (5) Återbruk, deponering och överlåtelse; (6) Kvalitetskrav och kontroll; Bilagor: Exempel på utförda objekt: (1) Hudiksvall – bio / RT-rosteraska, botten- och flygaska i transportväg på deponi; (2) Norrtälje – biorosteraska, botten- och flygaska i skogsbilväg